UFABET

UFABET

โรมาเนีย: 1,461 คนได้รับความช่วยเหลือในสัปดาห์ที่ 23 ของโครงการ “Humanitarian Support Covid-19”

โรมาเนีย: 1,461 คนได้รับความช่วยเหลือในสัปดาห์ที่ 23 ของโครงการ “Humanitarian Support Covid-19”

ในสัปดาห์ที่ 23 ADRA Romania ยังคงต่อสู้กับ COVID-19 โดยมุ่งเน้นไปที่เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำมาก ผู้สูงอายุ หรือเด็ก ADRA จะหาทางตอบสนองต่อแต่ละประเภทเสมอ ในสัปดาห์ที่ 23...

Continue reading...

ผู้นำคริสตจักรในอเมริกาเริ่มต้นปีด้วยการอธิษฐานเผื่อครอบครัวกอนซาเลซ

ผู้นำคริสตจักรในอเมริกาเริ่มต้นปีด้วยการอธิษฐานเผื่อครอบครัวกอนซาเลซ

ในระหว่างการนมัสการพิเศษในเช้าวันนี้ ผู้นำนิกายมิชชั่นวันที่เจ็ดและเจ้าหน้าที่ของแผนก Inter-American ได้สะท้อนถึงชีวิตของศิษยาภิบาล Ervin Gonzalez อดีตผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ของคริสตจักรใน Inter-America ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจาก ภาวะแทรกซ้อนจาก COVID-19 ผู้นำและพนักงานสวดอ้อนวอนให้ลิเลีย ภรรยาของเขา และลูก ๆ...

Continue reading...